Kenniskring slotbijeenkomst

Donderdag 8 december was alweer de laatste Kenniskring netwerksessie van dit jaar. We werden op het Picasso Lyceum in Zoetermeer welkom geheten door SLBdiensten directeur en begeleiders van de Kenniskring. Op de agenda een presentatie van een ICT dienstverlener die vertelde over hun ervaringen tijdens een bepaald incident welke uitgebreid in de media terecht is gekomen. Een heel interessant verhaal waar we veel van kunnen leren. De inhoud ervan zal ik echter niet beschrijven: een mooie reden om lid te worden van de Kenniskring…

Een ander bedrijf verzorgde het tweede deel van de middag. Dit bedrijf heeft een grote PO scholengemeenschap geholpen met het invoeren van Chromebooks waarbij alle techniek volledig werd ge-outsourced. Wat hier interessant was om te horen: docenten werden vrij gelaten om zelf de apps te kiezen die ze wilden gebruiken. Er was allerlei software beschikbaar en docenten kiezen in deze bibliotheek hun eigen tools. Dat wat ze al kennen kunnen ze blijven gebruiken, wat ze niet (willen) kennen hoeven ze niet te gebruiken.

Deze manier van werken werkte prima bij deze PO scholengemeenschap. De getoonde oplossing lijkt bij ons in VO niet van toepassing. Ook Chromebooks zouden bij ons op school niet goed tot hun recht komen: we werken primair met Microsoft software en infrastructuur. De reacties en vragen van de overige leden lieten hetzelfde beeld zien. Maar toch: welke elementen uit dit verhaal zouden wel kunnen werken bij ons?

Wij werken vooral met een universele set tools (Office suite, de elektronische leeromgeving, leerling volg en -administratiesysteem) met daarnaast wat vak specifieke websites en educatieve software. We verwachten dat iedereen met de universele set overweg kan, en alle docenten van een vak met hun specifieke tools. Op elke pc is min of meer alle software beschikbaar voor alle docenten, maar nu we druk bezig zijn met de invoering van BYOD voor docenten zien we ook dat docenten biologie wellicht niet hoeven te beschikken over software die bij scheikunde gebruikt wordt. Maar wel mooi als ze dat op eigen initiatief wél zouden kunnen installeren. Zo worden laptops niet onnodig belast met software die docenten toch niet gebruiken.

Bovenstaande hadden we natuurlijk ook zelf al bedacht, maar toch leuk dat naar aanleiding van dit verhaal een gesprek ontstaat in de Kenniskring waarin we onze visies en ervaringen delen. En daar zitten hele waardevolle ervaringen tussen!

Natuurlijk was er ook de rondleiding door de school! Altijd leuk om rond te kijken op andere scholen!

Wat is de Kenniskring?

De Kenniskring is een initiatief van SLBdiensten. Het is een netwerk van scholen die kennis en ervaringen op gebied van ICT en onderwijs met elkaar delen. Daarnaast organiseert SLBdiensten allerlei informatieve sessies en bijeenkomsten waarin centrale thema’s die bij de leden spelen worden behandeld. SLBdiensten maakte dit promofilmpje.

Onze ervaringen met de Kenniskring

Afgelopen jaar was het eerste jaar van de Kenniskring. Vragen en antwoorden op Yammer (ingezet als primair communicatieplatform voor de leden) gaan steeds meer leven en brengen steeds meer op. De webinars en bijeenkomsten die tot nu toe georganiseerd werden sloten aan bij actuele vraagstukken bij ons op school en hebben ons veel informatie opgeleverd. Ook de netwerksessies zijn interessant: waar staan de andere scholen en hoe zijn hun ervaringen met bepaalde oplossingen, onderwerpen of leveranciers?

Wij zijn een éénpitter en mede daardoor is het soms lastig te zien of onze ICT koers hetzelfde is als bij andere scholen. We hebben weliswaar passende antwoorden op interne ICT vraagstukken en kunnen prima faciliteren en ondersteunen, maar het is goed te zien of we daarin erg afwijken van onze collega’s op andere scholen. Dat geeft extra zekerheid wanneer we dingen al goed geregeld hebben, maar laat ook heel subtiel zien waar we eventueel nog extra zouden kunnen sturen en investeren.

We doen ook komend jaar weer mee met de Kenniskring.